Hotel Vrujci Lekovita voda masaže priroda lekovitost Banja Vrujci Vrujci spa Srbija

Lekovitost

Izvorište lekovite vode Banje Vrujci ima pet glavnih i nekoliko sporednih vrela spojenih otokama. Lekovita voda izbija iz mulja i rastresitog nanosa na prostoru od približno 200 metara dužine i oko 60 metara širine. Temperatura vode je u proseku 26°C. Odatle se voda razvodi u sve banjske objekte. Na izlaznom delu bušotine, voda kroz postavljene cevi samoizlivom ističe oko 60 litara u sekundi. Banjski posetioci su ovu vodu pili da bi lečili želudac i kamen u bubregu, kao i za lečenje očnih oboljenja.

Lekovito Blato

Termalne vode iznose iz dubine najfiniji mulj, bogat mineralnim i radioaktivnim materijama i polažu ga u blizini izvora i duž reke Toplice koja protiče kroz banju. Tako se hiljadama godina natapa tle i stvaraju naslage lekovitog blata. Lekovito blato sadrži i po nekoliko hiljada puta veće koncentracije elemenata i jedinjenja nego što ih sadrži lekovita voda. Lekovito radioaktivno blato pomaže u lečenju raznih reumatskih oboljenja, išijasa, proširenih vena, kožnih bolesti i dr. Primećeno je da kraste i ekcemi nestaju, da se koža podmlađuje, a rane zarastaju.

Lekovita Voda

Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju proučio je i termalnu vodu iz glavne bušotine i dao mišljenje o njenoj terapijskoj vrednosti za lečenje kupanjem u kadama, kao dopunsko sredstvo lečenja u sklopu medicinske rehabilitacije, uz dogrevanje do temperature od 34-37°C kod sledećih bolesti:
· bolesti lokomotornog aparata,
· zapaljenski reumatizam (reumatoidni artritis - faza smirenog zglobnog zapaljenja, Behterevljeva bolest - početni stadijum),
· degenerativni reumatizam (artroze, spondiloze),
· ekstraartikularni reumatizam (fibroziti, mioziti, panikuliti, tendeniti),
· kao i za hronična ginekološka oboljenja (hronični zapaljenski procesi -adneksiti, adneksoparametri i sterilitet - vaginalno orošavanje)


Posle analize vode česme, institut je dao orijentaciono mišljenje o terapijskoj vrednosti vode pijenjem u sklopu rehabilitacije za oboljenja mokraćnih puteva i bubrega:
· mikrolitijazu (pesak u mokraćnim putevima) i stanja posle hirurškog odstranjivanja kamena.
· urinarnih infekcija,
· bubrežne kalkuloze i kalkuloze mokraćnih puteva,
· kao i hronična oboljenja želuca i dvanaestopalačnog creva.

Specifikacija lekovite vode
TEMPERATURA: Kreće se od 26-27°C.
HEMIJSKI SASTAV: Termalne vode u Banji Vrujci su kategorisane kao oligomineralne hipoterme.
KISELOST I ALKALNOST: Pri konzumiranju pogodne su za neutralizaciju slabih kiselina u organizmu čoveka, npr. u želucu.
SILICIJUMSKE KISELINE: Koristi se pri lečenju kožnih bolesti, traumatskog stanja i nekih oboljenja želudačno-crevnog sistema.
FLUOR: Vode se mogu se piti u neograničenim količinama, kao i za ostale unutrašnje potrebe, inhalaciju.
GASNI SASTAV: Voda je azotna, sa izvesnim sadržajem i primesama ugljen-dioksuda, a sa punim odsustvom vodonik sulfida.